АЦПО

НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 25.10.2021

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 2 619,89
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 2,1364
Кількість учасників фонду 682
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 832,03
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 179,13
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 967,00
Дохідність за останні 365 днів (%) 2,27