АЦПО

Засновники Друк
 
Профспілка працівників вугільної промисловості України заснована на Всеукраїнській установчій конференції, що проходила 28 лютого - 1 березня 1991 року.
Професійна спілка працівників вугільної промисловості України є всеукраїнською масовою, добровільною, самоврядною громадською організацією, яка об'єднує працівників, пов'язаних спільними інтересами за характером їх діяльності в організаціях, установах і на підприємствах вугільної промисловості, інших секторах економіки; учнів профільних навчальних закладів, пенсіонерів, непрацюючих інвалідів, які визнають Статут Профспілки і сплачують членські профспілкові внески.
Мета Профспілки - здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
Профспілка незалежна у своїй діяльності від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об'єднань, політичних партій та інших громадських організацій. Вона їм непідконтрольна та співпрацює з ними на рівних правах, що й задекларовано в пункті 1.4. Статуту Професійного союзу працівників вугільної промисловості України.

Станом на 01.01.2009 р. Профспілка нараховує в своїх рядах 362463 члена, в тому числі:
робітників - 324187 осіб;
учнівської молоді - 28106 осіб;
непрацюючих пенсіонерів - 10170 осіб.

Організаційні ланки Профспілки знаходяться в 9 областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Харківській. Вони поєднують робітників вуглевидобувних шахт, вугільних розрізів, машинобудівних заводів, ремонтно-механічних заводів, збагачувальних фабрик, інших організацій та установ. У цілому охоплення членством у профспілці працівників вугільної промисловості України складає 88% працівників галузі.